معصوم یعنی کسی که دارای صفتاست.عصمت در لغت به معنای بازداشتن و نگاه داشتن از گناه‌ است و معصوم به اصطلاح کسی است که از ابتدا تا انتهای عمر خود گناه نکرده باشد. چهارده معصوم عنوانی است که شیعیان دوازده امامی برای چهارده نفر از بزرگان شاخه ی تشیع انتخاب کردند که شامل حضرت محمد (ص) , حضرت فاطمه ی زهرا (س) , و دوازده امام می باشد. در بعضی از روایات شیعه چهارده معصوم را همان اهل بیت در نظر می گیرند.


اسامی چهارده معصوم به ترتیب :

حضرت محمد(ص)

حضرت فاطمه زهرا(س)

امام اول: علی(ع)

امام دوم: حسن(ع)

امام سوم: حسین(ع) 

امام چهارم: سجاد(ع)

امام پنجم: محمد باقر(ع)

امام ششم: جعفر صادق(ع)

امام هفتم: موسی کاظم(ع)

امام هشتم: رضا(ع)

امام نهم: محمد تقی(ع)

امام دهم: هادی(ع)

امام یازدهم: امام حسن عسکری(ع)

امام دوازدهم: حجت بن حسن(ع)(عج)

منبع : علمی و فرهنگی سال 1395
برچسب ها : امام ,معصوم ,چهارده ,حضرت ,محمد ,چهارده معصوم ,اسامی چهارده ,حضرت محمد ,حضرت فاطمه ,اسامی چهارده معصوم